Nasza Działalność

Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności stawia sobie za zadanie nie tylko przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale także rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych w branży informatycznej. Praktyki zawodowe, warsztaty z profesjonalistami z branży oraz dostęp do nowoczesnych technologii to elementy programu, które pozwalają na realne przygotowanie uczestników do dynamicznego środowiska pracy.

Działania podejmowane w ramach projektu mają również na celu zwiększenie atrakcyjności regionu dla nowych inwestycji związanych z branżą informatyczną. W ten sposób, powiat Limanowski nie tylko inwestuje w rozwój swoich mieszkańców, ale także tworzy dogodne warunki dla przyciągnięcia nowych przedsięwzięć gospodarczych, zwiększając tym samym potencjał rozwojowy całego regionu.

Działalność Integracyjno-Wspierająca
Działalność Edukacyjno-Szkoleniowa
Działalność Doradczo-Promocyjna
Działalność Innowacyjno-Rozwojowa
 • Działalność Edukacyjno-Szkoleniowa:
  Realizowana m.in. poprzez opracowanie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w branży teleinformatycznej, dostosowanie form i metod kształcenia do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników, a także zastosowanie multimedialnych rozwiązań edukacyjnych, podnoszących atrakcyjność i efektywność realizowanych szkoleń.

 • Działalność Integracyjno-Wspierająca:
  Mająca na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy w ramach trójkąta wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawca. Dzięki temu możliwe będzie szybkie i trafne określenie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje w dziedzinie informatyki i programowania zgłaszanego przez rynek pracy, oraz przygotowanie adekwatnej oferty edukacyjnej.

 • Działalność Innowacyjno-Rozwojowa:
  Mająca na celu upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym z zakresu informatyki i programowania, z uwzględnieniem transformacji ekologicznej i cyfrowej.

 • Działalność Doradczo-Promocyjna:
  Ukierunkowana na promocję kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań technologicznych oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami w wejściu i sprawnym funkcjonowaniu na rynku pracy, w szczególności w dziedzinie informatyki i programowania.

Wczytywanie…