Działalność Doradczo-promocyjna

Ukierunkowana na promocję kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań technologicznych oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami w wejściu i sprawnym funkcjonowaniu na rynku pracy, w szczególności w dziedzinie informatyki i programowania.

Doradztwo Zawodowe i Promocja Branży Informatycznej: Twoja Ścieżka do Sukcesu

Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności kładzie fundamenty pod przyszłość zawodową młodych ludzi poprzez wysokiej jakości doradztwo zawodowe i promocję ścieżek kariery w obszarze informatyki i programowania. Naszym celem jest nie tylko przygotowanie uczestników do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, ale także inspirowanie ich do ciągłego rozwoju i wyboru ścieżek zawodowych zgodnych z ich pasjami i umiejętnościami.

Doradztwo Zawodowe:

  W ramach naszej działalności zatrudniamy doświadczonych doradców zawodowych, którzy są gotowi zapewnić indywidualne wsparcie dla uczniów i studentów. Nasz zespół specjalistów skupia się na:
 • Motywowaniu młodych ludzi do podjęcia działań zawodowych.
 • Pomaganiu w ciągłym rozwoju umiejętności i kwalifikacji.
 • Wspieraniu w korzystaniu z innowacji i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 • Udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej.

 • Spotkania doradcze prowadzone są w siedzibie naszego Centrum lub online, dostosowując się do potrzeb uczestników. Zapewniamy wysoko wykwalifikowanych doradców.

Promocja Branży Informatycznej:

  Przez cały okres realizacji projektu prowadzimy aktywną promocję zawodów i kształcenia w dziedzinie informatyki i programowania. Nasze działania obejmują:
 • Rekrutację uczestników szkoleń poprzez różnorodne kanały komunikacji.
 • Kreowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz lokalnych, regionalnych i krajowych platformach branżowych.
 • Organizację spotkań, konferencji online i bezpośrednich rozmów promujących rozwój branży informatycznej.
 • Współpracę w ramach trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawca, wspierając integrację edukacji z potrzebami rynku pracy.

 • Nasze działania promocyjne mają charakter ogólnokrajowy, docierając do różnorodnych grup odbiorców: uczniów, studentów, osób dorosłych, nauczycieli, szkół, uczelni, pracodawców oraz podmiotów gospodarczych.

Wsparcie dla Osób z Niepełnosprawnościami:

  Jesteśmy dedykowani zapewnieniu równych szans na rozwój zawodowy dla wszystkich. Dlatego też oferujemy wsparcie specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im udział w naszych działaniach. Zapewniamy dostępność architektoniczną naszego Centrum, a także materiały i informacje dostosowane do ich potrzeb.

Doradztwo Zawodowe:

  W ramach naszej działalności zatrudniamy doświadczonych doradców zawodowych, którzy są gotowi zapewnić indywidualne wsparcie dla uczniów i studentów. Nasz zespół specjalistów skupia się na:
 • Motywowaniu młodych ludzi do podjęcia działań zawodowych.
 • Pomaganiu w ciągłym rozwoju umiejętności i kwalifikacji.
 • Wspieraniu w korzystaniu z innowacji i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 • Udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej.

 • Spotkania doradcze prowadzone są w siedzibie naszego Centrum lub online, dostosowując się do potrzeb uczestników. Zapewniamy wysoko wykwalifikowanych doradców.

Promocja Branży Informatycznej:

  Przez cały okres realizacji projektu prowadzimy aktywną promocję zawodów i kształcenia w dziedzinie informatyki i programowania. Nasze działania obejmują:
 • Rekrutację uczestników szkoleń poprzez różnorodne kanały komunikacji.
 • Kreowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz lokalnych, regionalnych i krajowych platformach branżowych.
 • Organizację spotkań, konferencji online i bezpośrednich rozmów promujących rozwój branży informatycznej.
 • Współpracę w ramach trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawca, wspierając integrację edukacji z potrzebami rynku pracy.

 • Nasze działania promocyjne mają charakter ogólnokrajowy, docierając do różnorodnych grup odbiorców: uczniów, studentów, osób dorosłych, nauczycieli, szkół, uczelni, pracodawców oraz podmiotów gospodarczych.

Wsparcie dla Osób z Niepełnosprawnościami:

  Jesteśmy dedykowani zapewnieniu równych szans na rozwój zawodowy dla wszystkich. Dlatego też oferujemy wsparcie specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im udział w naszych działaniach. Zapewniamy dostępność architektoniczną naszego Centrum, a także materiały i informacje dostosowane do ich potrzeb.

Wczytywanie…