Wdrażanie i utrzymanie platformy Kubernetes

(ang. DevOps - Platform Engineer)

Przejmij kontrolę nad wdrażaniem i utrzymaniem platformy Kubernetes, będąc kluczowym graczem w świecie DevOps i Platform Engineering. Twórz skalowalne i niezawodne środowiska kontenerowe, zarządzaj nimi efektywnie, i uczestnicz w rewolucji w dostarczaniu oprogramowania.

DLACZEGO WARTO posiadać tą umiejętność?

Umiejętność wdrożenia i utrzymania platformy Kubernetes odnosi się do kompetencji w zarządzaniu aplikacjami przy użyciu tej technologii, co umożliwia nieprzerwany dostęp do serwisów internetowych i wewnętrznych programów. Specjalizacja ta zapewnia efektywne wydawanie nowych wersji serwisów bez wpływu na ich wydajność, nawet podczas nienormatywnego wzrostu ruchu. Kubernetes ułatwia automatyczne uruchamianie, aktualizowanie aplikacji i skalowanie serwisów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem użytkowników, co znacząco wpływa na poprawę procesu wytwarzania oprogramowania i konkurencyjność na rynku.
Kluczowe cechy tej umiejętności obejmują następujące aspekty: 

  • Biegła znajomość wirtualizacji (VMWare ESXi), wersjonowania kodu (Git, BitBucket), konteneryzacji aplikacji (Docker) oraz orkiestracji kontenerów (Kubernetes).
  • Umiejętność pracy z Helm Chartami i Harbor do przechowywania obrazów kontenerów i konfiguracji aplikacji.
  • Wspieranie procesów CI/CD za pomocą BitBucket Runners i ArgoCD.
  • Zarządzanie informacjami sensytywnymi przy użyciu HashiCorp Vault.

Umiejętnością mogą być szczególnie zainteresowani:

  • Inżynierowie DevOps i Platform Engineers poszukujący specjalizacji w automatyzacji procesów wytwarzania oprogramowania.
  • Specjaliści IT chcący podnieść efektywność, skalowalność i bezpieczeństwo infrastruktury aplikacji.
  • Zarządzający produktami i zespołami projektowymi dążący do zwiększenia konkurencyjności produktów na rynku dzięki szybkiemu wdrażaniu aktualizacji i innowacji.
  • Osoby zainteresowane redukcją kosztów operacyjnych i zwiększeniem niezawodności aplikacji.

Osoba posiadająca te umiejętności może znaleźć zatrudnienie w szerokim spektrum miejsc pracy. W firmach technologicznych i startupach może pełnić rolę DevOps Engineer lub Platform Engineer, gdzie będzie specjalizować się w automatyzacji i optymalizacji procesów wdrożeniowych. Również w organizacjach IT może być cennym członkiem zespołów odpowiedzialnych za utrzymanie i skalowanie infrastruktury aplikacji, co jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania i efektywności operacyjnej. Jako konsultant lub ekspert ds. infrastruktury, osoba ta może oferować wsparcie firmom w procesie migracji do chmury i wdrażania najlepszych praktyk bezpieczeństwa i skalowalności, co jest coraz bardziej istotne w dzisiejszym szybko rozwijającym się środowisku technologicznym. W zespołach badawczo-rozwojowych (R&D) może odpowiadać za prowadzenie innowacji i optymalizację produktów, wykorzystując najnowsze technologie konteneryzacji i orkiestracji, co pozwala na tworzenie bardziej wydajnych i skalowalnych rozwiązań.

Wczytywanie…