Działalność Integrująco-wspierająca

Mająca na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy w ramach trójkąta wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawca. Dzięki temu możliwe będzie szybkie i trafne określenie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje w dziedzinie informatyki i programowania zgłaszanego przez rynek pracy, oraz przygotowanie adekwatnej oferty edukacyjnej.

Trójkąty Wiedzy w Działaniu

W świecie synergii między kształceniem zawodowym a biznesem, stawiamy sobie za cel zacieśnianie współpracy pomiędzy trzema kluczowymi graczami: szkołą, uczelnią i pracodawcami. Poprzez stworzenie dynamicznych trójkątów wiedzy w ramach konkretnej dziedziny, dążymy do kreowania środowiska, w którym edukacja praktyczna i potrzeby rynku pracy płynnie się łączą, tworząc wartość zarówno dla studentów, jak i przedsiębiorstw.

Co to są Trójkąty Wiedzy?

Trójkąty Wiedzy to innowacyjne podejście do współpracy, które integruje trzy kluczowe instytucje: szkołę, uczelnię oraz przedsiębiorstwa. W ramach tych trójkątów, studenci mają okazję pogłębiać swoją wiedzę poprzez praktyczne doświadczenia, a firmy mogą aktywnie uczestniczyć w procesie kształcenia, kierując swoje potrzeby i wymagania bezpośrednio do uczelni i szkół.

Korzyści dla wszystkich uczestników:

  Studenci:
 • Zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia w realnym środowisku biznesowym.
 • Możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami oraz zdobycia cennych wskazówek i porad od profesjonalistów w danej branży.
 • Dostęp do aktualnych trendów i technologii stosowanych w przemyśle.
  Uczelnie i szkoły:
 • Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie praktycznych elementów do programów nauczania.
 • Budowanie trwałych relacji z przedsiębiorstwami oraz środowiskiem biznesowym, co sprzyja tworzeniu bieżących i adekwatnych do potrzeb rynku pracy programów nauczania.
 • Możliwość śledzenia postępów swoich absolwentów na rynku pracy i dostosowywanie programów nauczania do zmieniających się wymagań branżowych.
  Przedsiębiorstwa:
 • Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, która jest gotowa do natychmiastowego zaangażowania w pracę.
 • Możliwość kształtowania przyszłych pracowników zgodnie z własnymi oczekiwaniami i potrzebami firmy.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku jako zaangażowanego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Jak to działa?

Nasze Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności umożliwia łatwe tworzenie trójkątów wiedzy poprzez połączenie szkół, uczelni i przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą. Dzięki naszym narzędziom i wsparciu ekspertów, proces ten przebiega szybko i sprawnie, pozwalając na szybkie rozpoczęcie korzystnej dla wszystkich stron współpracy.

Dołącz do nas już dziś i zacieśnijcie współpracę pomiędzy edukacją a biznesem, tworząc nowe możliwości i inspirując przyszłe pokolenia profesjonalistów!

Co to są Trójkąty Wiedzy?

Trójkąty Wiedzy to innowacyjne podejście do współpracy, które integruje trzy kluczowe instytucje: szkołę, uczelnię oraz przedsiębiorstwa. W ramach tych trójkątów, studenci mają okazję pogłębiać swoją wiedzę poprzez praktyczne doświadczenia, a firmy mogą aktywnie uczestniczyć w procesie kształcenia, kierując swoje potrzeby i wymagania bezpośrednio do uczelni i szkół.

Korzyści dla wszystkich uczestników:

  Studenci:
 • Zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia w realnym środowisku biznesowym.
 • Możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami oraz zdobycia cennych wskazówek i porad od profesjonalistów w danej branży.
 • Dostęp do aktualnych trendów i technologii stosowanych w przemyśle.
  Uczelnie i szkoły:
 • Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie praktycznych elementów do programów nauczania.
 • Budowanie trwałych relacji z przedsiębiorstwami oraz środowiskiem biznesowym, co sprzyja tworzeniu bieżących i adekwatnych do potrzeb rynku pracy programów nauczania.
 • Możliwość śledzenia postępów swoich absolwentów na rynku pracy i dostosowywanie programów nauczania do zmieniających się wymagań branżowych.
  Przedsiębiorstwa:
 • Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, która jest gotowa do natychmiastowego zaangażowania w pracę.
 • Możliwość kształtowania przyszłych pracowników zgodnie z własnymi oczekiwaniami i potrzebami firmy.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku jako zaangażowanego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Jak to działa?

Nasze Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności umożliwia łatwe tworzenie trójkątów wiedzy poprzez połączenie szkół, uczelni i przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą. Dzięki naszym narzędziom i wsparciu ekspertów, proces ten przebiega szybko i sprawnie, pozwalając na szybkie rozpoczęcie korzystnej dla wszystkich stron współpracy.

Dołącz do nas już dziś i zacieśnijcie współpracę pomiędzy edukacją a biznesem, tworząc nowe możliwości i inspirując przyszłe pokolenia profesjonalistów!

Wczytywanie…