Zalety naszego centrum

  • Ekspercka kadra:
    Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin informatyki. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę, która jest nie tylko teoretyczna, ale również praktycznie zastosowana w środowisku biznesowym.

  • Nowoczesne metody nauczania:
    Stawiamy na innowacyjne metody nauczania, które integrują teorię z praktyką. Dzięki interaktywnym zajęciom i projektom praktycznym szybko przyswajasz nowe umiejętności.

  • Dostosowane kursy:
    Oferujemy kursy dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Bez względu na to, czy jesteś początkującym entuzjastą czy doświadczonym programistą, znajdziesz tutaj kurs dopasowany do swoich potrzeb.

Skład grupy partnerskiej:

Wnioskodawca – lider przedsięwzięcia

Powiat Limanowski jest jednostką samorządu terytorialnego. Do zakresu działania i zadań powiatu należą˛ określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad gminnym, dot.m.in.: edukacji publicznej, pomocy społecznej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, gospodarki nieruchomościami, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji rynku pracy, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe / CKZ

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej jest nowoczesną szkołą oferującą kierunki kształcenia zgodne z lokalnymi potrzebami na rynku zawodowym. Aktualnie w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych blisko 700 uczniów pobiera naukę w 21 oddziałach następujących typów szkół: Technikum – na kierunku: technik mechanik, technik elektryk, technik informatyk, technik budownictwa, technik organizacji reklamy. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – na kierunku: monter konstrukcji budowlanych, mechanik - monter maszyn i urządzeń. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji dzięki ofercie zajęć pozalekcyjnych, takich jak Klub Komputerowy „Instal”, klub sportowy, czy w zespole muzycznym „Instal Band”. Od 2012 roku w szkole działa młodzieżowa telewizja Instal TV, dokumentująca najważniejsze wydarzenia z życia placówki. Ponadto Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych angażuje się w projekty wymiany międzynarodowej, co zaowocowało w poprzednich latach współpraca˛ z placówkami we Włoszech, Rumunii, Turcji, na Litwie, czy w Portugalii, a także szkoleniami zagranicznymi dla uczniów i kadry nauczycielskiej. Szkoła jest silnie osadzona w środowisku, spełnia istotną rolę edukacyjną i wychowawczą w regionie, pozwala uczniom zdobyć nie tylko gruntowną wiedzę teoretyczną, ale również wyposaża ich w konkretne umiejętności praktyczne, dzięki którym absolwenci Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych stają się fachowcami w swojej dziedzinie. ZSTI słynie z niestandardowych rozwiązań edukacyjnych, dlatego i tym razem, aby pomóc uczniom szkół podstawowych w określeniu swoich preferencji zawodowych, wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne. Na specjalnie stworzonej platformie e-learningowej każdy może nie tylko zapoznać się z teoretycznymi informacjami dotyczącymi poszczególnych branż, takich jak budownictwo, spawalnictwo, elektroenergetyka, informatyka, czy reklama, ale przede wszystkim uczestniczyć w wirtualnych zajęciach.

Partner (podmiot branżowy)

Humaneo rozpoczęło działalność w 2006 r. jako Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej (dalej EIEI), który początkowo zajmował się szkoleniami informatycznymi w standardzie ECDL, zdobywając szybko pozycję światowego lidera na rynku usług szkoleń informatycznych. EIEI ściśle współpracował z PTI w zakresie promowania certyfikacji kompetencji komputerowych. Pełnił rolę Centrum Egzaminacyjnego ECDL. W 2008 r. zawiązaliśmy konsorcjum z Międzynarodowym Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. w celu współpracy, wymiany doświadczeń w zakresie działalności szkoleniowej oraz wspólnego ubiegania się o pozyskanie zamówień i realizacji szkoleń z zakresu IT/ICT. Wspólnie realizowaliśmy wiele projektów szkoleniowych. W 2009 r. rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją ECCC w zakresie rozwoju i promowania standardu certyfikacji kompetencji informatycznych i komputerowych. Swoją pozycję w rankingach szkoleń indywidualnych zawdzięczamy przygotowaniem kilku tysięcy trenerów i egzaminatorów z sektora IT, z których usług korzysta dziś wiele firm szkoleniowych. W 2011 r. zmieniliśmy nazwę na Humaneo. W 2016 r. otrzymaliśmy Certyfikat PN-EN ISO 29990:2010 oraz PN-EN ISO 9001:2009. W 2018 r. Humaneo oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zawarły porozumienie o współpracy, którego celem jest wykorzystanie potencjału i pozycji Humaneo oraz doświadczeń i dorobku naukowego Uczelni dla dalszych działań służących dobru obu Instytucji. W 2021 r. Humaneo rozpoczęło współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych, której celem jest opis kwalifikacji rynkowej oraz dostosowanie rozwiązań w zakresie przeprowadzania procesu walidacji i certyfikacji oraz zapewniania jakości dla kwalifikacji do założeń ZSK.

Wczytywanie…