O projekcie

Powiat Limanowski wraz z Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej – Technikum im. Św. Antoniego z Padwy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Humaneo uzyskali dofinansowanie z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności”.

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji. Projekt realizujemy, aby wesprzeć przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży teleinformatycznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Informatyka i programowanie. W ramach projektu powstanie 5 kwalifikacji oraz 10 umiejętności z dziedziny Informatyka i programowanie. W projekcie planujemy przeszkolić 700 uczestników, w tym 210 uczniów/studentów, 420 osób dorosłych oraz 70 nauczycieli kształcenia zawodowego. Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności, będzie zlokalizowane przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej – Technikum im. Św. Antoniego z Padwy. W tym celu zaplanowaliśmy przeprowadzenie działań inwestycyjnych niezbędnych do utworzenia BCU oraz zakup wyposażenia w zakresie związanym z jego funkcjonowaniem.

Planujemy wsparcie funkcjonowania BCU w czterech obszarach:
 • działalność edukacyjno-szkoleniowa;
 • działalność integrująco-wspierająca;
 • działalność innowacyjno-rozwojowa;
 • działalność doradczo-promocyjna;
 • Dodatkowo będziemy prowadzić doradztwo walidacyjne, a także planujemy organizację branżowego konkursu umiejętności.

  Dofinansowanie: 14 970 045,95 PLN (netto)

  #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

  Wczytywanie…